Politique de confidentialité

PRIVACYVERKLARING VAN LVS BEAUTY 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die LVS BEAUTY verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van LVS BEAUTY, of om een andere reden persoonsgegevens aan LVS BEAUTY verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

LVS BEAUTY, UTRECHT, KVK nummer: 81631308, bereikbaar via e-mail info@lvsbeauty.nl

Persoonsgegevens

LVS BEAUTY verwerkt persoonsgegevens op het moment dat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

– Geboortedatum

- Adresgegevens, eventueel postadres

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt

LVS BEAUTY verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan

- Het afhandelen van je betaling

- Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Het monitoren van de voortgang van de behandeling

- Foto's voor het gebruik op Social Media (onherkenbaar)

Bewaartermijnen LVS BEAUTY verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt deze gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door LVS BEAUTY en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je bewaren in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@lvsbeauty.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Afmelding e-mail berichtgeving

LVS BEAUTY gebruikt je naam en e-mailadres eventueel om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen.Afmelding voor deze mailing is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van LVS BEAUTY bekend gemaakt.

Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken en door te nemen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

LVS BEAUTY verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst of zorgverzekeraar).

Cookies of vergelijkbare technieken

LVS BEAUTY maakt beperkt gebruik van geanonimiseerde cookies. De website van LVS  BEAUTY gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. 

LVS  BEAUTY gebruikt deze cookies met een puur technische functionaliteit, om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt, deze gegevens worden uitsluitend ingekeken door onszelf en door onze webbeheerder en nooit gedeeld met derden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LVS BEAUTY neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met info@lvsbeauty.nl

LVS BEAUTY  

info@lvsbeauty.nl

www.lvsbeauty.nl